Thông báo về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018

Hoàng Ngọc Chiến - Thư ký TCTy04:35' PM-12, 12/07/2018

Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP (VNSTEEL) trân trọng gửi tới toàn thể Quý cổ đông của VNSTEEL thông báo về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018

Ngày 11/7/2018, Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP đã ký Hợp đồng số 080/VN1A-HN-HĐ với Công ty TNHH Deloitte Việt Nam về kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính năm 2018 cho Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP.

Chi tiết Thông báo đề nghị xem tại đây.

Trân trọng!

VNSTEEL