Tạm hoãn công bố Báo cáo tài chính quý I năm 2020

Hoàng Ngọc Chiến - Thư ký TCTy07:53' PM-28, 28/04/2020

Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP (VNSTEEL) trân trọng gửi tới toàn thể Quý cổ đông của VNSTEEL bản công bố thông tin về việc tạm hoãn công bố Báo cáo tài chính Quý I năm 2020 của Tổng công ty.

Chi tiết Bản công bố thông đề nghị xem tại đây.

Trân trọng!

VNSTEEL