Tạm hoãn công bố Báo cáo tài chính năm 2019

Hoàng Ngọc Chiến10:00' PM-24, 24/04/2020

Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP (VNSTEEL) trân trọng gửi tới toàn thể Quý cổ đông của VNSTEEL bản công bố thông tin về việc tạm hoãn công bố Báo cáo tài chính năm 2019 của Tổng công ty.

Chi tiết Bản công bố thông đề nghị xem tại đây.

Trân trọng!

VNSTEEL