Công bố thông tin chuyển nhượng phần vốn góp của Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP tại Công ty cổ Thép Tân Thuận

Hoàng Ngọc Chiến01:49' PM-01, 01/06/2020

Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP xin gửi tới toàn thể quý cổ đông bản công bố thông tin về việc chuyển nhượng phần vốn góp của Tổng công ty tại Công ty cổ Thép Tân Thuận.

Ngày 01/6/2020, Tổng Công ty Thép Việt Nam - CTCP đã ký Hợp đồng số 02/2020/HĐCNCP/VNS-NBG chuyển nhượng phần vốn góp của Tổng Công ty Thép Việt Nam - CTCP tại Công ty cổ phần Thép Tân Thuận, giảm tỷ lệ sở hữu từ 14,29% xuống còn 0%.

Chi tiết bản công bố thông tin đề nghị xem tại đây.

VNSTEEL