Viện Luyện kim đen

10:29' AM-24, 24/01/2014

Địa chỉ: km17, quốc lộ 1A, xã Văn Bình, huyện Thường Tín, Hà Nội

ĐT: (84) 04. 3376 9853(84) 04. 3385 3255

Fax: (84) 04. 3376 9853        (84) 04. 3385 3255

Email:vienluyenkimden@gmail.com