Khách sạn Phương Nam

10:27' AM-24, 24/01/2014

Địa chỉ: Số 141, Đường Phan Chu Trinh, Phường 2, thành phố Vũng Tàu

ĐT: (84) 064 3852 512

Fax: (84) 064 3859 337

Email:khachsanphuongnam@vnn.vn