Công ty liên doanh sản xuất Thép VINAUSTEEL

10:53' AM-25, 25/01/2014

Địa chỉ: Km 9, Vật Cách, Quán Toan, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng

ĐT: (84) 031. 3850145

Fax: (84) 031. 3850140

Email:vasteelhp@vinausteel.com.vn

Website:www.vinausteel.com.vn