Công ty cổ phần Trúc Thôn

11:26' AM-24, 24/01/2014

Địa chỉ:Thôn Trúc, phường Cộng Hoà, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương

ĐT: (84) 0320. 3882243

Fax: (84) 0320 3883163

Email:tructhon@tructhon.com.vn;

Website:www.tructhon.com.vn