Công ty cổ phần Thép tấm lá Thống Nhất

10:58' AM-24, 24/01/2014

Địa chỉ:Khu công nghiệp Phú Mỹ 1, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

ĐT: (84) 064 3923636

Fax: (84) 064 3923889

Website:www.tnsteel.vn