Công ty cổ phần Thép Thủ Đức

10:33' AM-24, 24/01/2014

Địa chỉ: Km 9, Xa Lộ Hà Nội, phường Trường Thọ, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh.

ĐT: (84) 08.3896 9612 – 3731 2466

Fax: (84) 08.3731 0154

Email:thepthuducvkc@vnn.vn

Website:www.thepthuduc.com.vn