Công ty cổ phần Tân Thành Mỹ

11:33' AM-24, 24/01/2014

Địa chỉ:Khu công nghiệp Phú Mỹ 1, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

ĐT: (84) 064. 3923351/ 3923352

Fax: (84) 064. 3923357

Email:tanthanhmy@gmail.com

Website:www.tanthanhmy.com