Công ty cổ phần Lưới thép Bình Tây

11:20' AM-24, 24/01/2014

Địa chỉ:117 Âu Cơ, Phường Phú Trung, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh

ĐT: (84) 08. 2213.4253/ 3865.6862

Fax: (84) 08. 3974.6171

Email:info@luoithepbinhtay.com.vn

Website:www.luoithepbinhtay.com.vn