Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội

10:40' AM-25, 25/01/2014

Địa chỉ: 20 Tôn Thất Tùng, phường Khương Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

ĐT: (84) 04. 3852 1115

Fax: (84) 04. 3852 3851

Email:hns@hns.com.vn

Website:www.hns.com.vn