Công ty cổ phần Cơ khí luyện kim(Sadakim)

11:29' AM-24, 24/01/2014

Địa chỉ: Đường số 2, khu công nghiệp Biên hoà 1, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai

ĐT: (84) 061. 3836170

Fax: (84) 061. 3836774

Email:sadakim@hcm.vnn.vn

Website:www.sadakim.vn