Công ty TNHH thép VSC-POSCO (VPS)

10:52' AM-24, 24/01/2014

Địa chỉ: Km9, Quán Toan, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng
ĐT: (84) 031.3850.124
Fax: (84) 031.3850.123
Email: vps@steelvps.com.vn
Website: www.steelvps.com.vn