Công ty TNHH ống thép Việt Nam (VINAPIPE)

10:49' AM-24, 24/01/2014

Địa chỉ: Km9, phường Quán Toan, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng

ĐT: (84) 031.3850126/ 3850116/ 3850127

Fax: (84) 031.3850126

Website:www.vinapipe.vn www.vinapipe.com.vn