Công ty Cổ phần giao nhận kho vận ngoại thương Việt Nam (Vinatrans)

10:43' AM-24, 24/01/2014

Địa chỉ: Số 406 Nguyễn Tất Thành, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh

ĐT: (84) 08. 3941 4919

Fax: (84) 08. 3940 4770

Email:vinatrans.mngt@vinatrans.com.vn

Website:www.vinatrans.com