Công ty Cổ phần Tôn mạ Vnsteel-Thăng Long

10:35' AM-24, 24/01/2014

Địa chỉ: Lô 14 Khu công nghiệp Quang Minh, Mê linh, Hà Nội

ĐT: (84) 04.3584 0648

Fax: (84) 04.3813 4562

Email:info@vnsteelthanglong.vn

Website:www.vnsteelthanglong.vn