Công ty CP sản xuất Sản phẩm mạ công nghiệp VINGAL

10:36' AM-24, 24/01/2014

Địa chỉ: Số 4, đường 2A, khu công nghiệp Biên Hòa II, Biên Hòa, Đồng Nai

ĐT: (84) 061.383 6661

Fax: (84) 061.383 6726

Website:www.vingal.com

Email: vingal@vingal.com