Công bố thông tin Báo cáo tài chính công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2019

Hoàng Ngọc Chiến03:32' PM-30, 30/10/2019

Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP xin trân trọng thông báo tới Quý cổ đông "Báo cáo tài chính công ty mẹ" và "Báo cáo tài chính hợp nhất" cho kỳ kế toán quý 3 năm 2019

Chi tiết "Báo cáo tài chính riêng quý 3 năm 2019" xem chi tiết tại đây.

Chi tiết "Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2019" xem chi tiết tại đây.

Xin trân trọng cảm ơn!

VNSTEEL