Công bố Báo cáo thường niên năm 2015

Đoàn Phong - Thư ký TCTy05:20' PM-19, 19/04/2016

Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP xin gửi tới toàn thể quý cổ đông bản công bố thông tin Báo cáo thường niên năm 2015.

Chi tiết nội dung xin mời xem tại đây.

VNSTEEL