Công bố Báo cáo tài chính Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3.2015

Đoàn Phong - Thư ký TCTy02:08' PM-13, 13/11/2015

Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP (VNSTEEL) trân trọng gửi tới toàn thể quý cổ đông của công ty Báo cáo tài chính Công ty mẹ, Báo cáo hợp nhất quý III năm 2015.

1. Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý III năm 2015, xem chi tiết tại đây.

2. Báo cáo tài chính hợp nhất quý III năm 2015, xem chi tiết tại đây.

Trân trọng!

VNSTEEL