Công bố Báo cáo tài chính Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1.2015

Hoàng Ngọc Chiến - Thư ký TCTy02:39' PM-15, 15/05/2015

Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP (VNSTEEL) trân trọng gửi tới toàn thể quý cổ đông của công ty Báo cáo tài chính Công ty mẹ, Báo cáo hợp nhất quý I năm 2015.

1. Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý I năm 2015, xem chi tiết tại đây.

2. Báo cáo tài chính hợp nhất quý I năm 2015, xem chi tiết tại đây.

Trân trọng!

VNSTEEL