Công bố Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2018 của Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng năm 2018

Hoàng Ngọc Chiến10:57' AM-14, 14/09/2018

Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP (VNSTEEL) trân trọng gửi tới toàn thể quý cổ đông của Tổng công ty Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2018 của Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng năm 2018.

1. Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2018 của Công ty mẹ, xem chi tiết tại đây.

2. Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng năm 2018, xem chi tiết tại đây.

3. Giải trình chênh lệch Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2018, xem chi tiết tại đây.

Trân trọng./.

VNSTEEL