Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2015

Đoàn Phong - Thư ký TCTy10:06' AM-16, 16/07/2015

Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP (VNSTEEL) trân trọng gửi tới toàn thể quý cổ đông của Tổng công ty bản công bố Báo cáo tình hình quản trị Tổng công ty 6 tháng đầu năm 2015.

Nội dung chi tiết báo cáo đề nghị xem tại đây.

VNSTEEL