Thông tin liên hệ Tổng Công ty Thép Việt Nam

10:21' AM-21, 21/01/2014

Văn phòng Trụ sở chính
Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP
Số 91 Láng Hạ - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3856.17.67 Fax: (84-24) 3856.18.15
Website: www.vnsteel.vn Email: vanphong@vnsteel.vn

Văn phòng:

  • Nguyễn Văn Thoan
  • Chánh Văn phòng
  • Email: thoannv@vnsteel.vn


Văn phòng đại diện tại TP.Hồ Chí Minh
Số 56 Thủ Khoa Huân, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh
Điện thoại: (84-28) 3829.15.39 Fax: (84-28) 3829.63.01

Trưởng đại diện:

  • Hà Minh Huấn
  • Email: huanhm@vnsteel.vn