Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Hoàng Ngọc Chiến - Thư ký TCTy12:07' PM-30, 30/06/2020

Tổng công ty Thép Việt Nam xin trân trọng thông báo tới Quý cổ đông Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 được tổ chức vào ngày 29/6/2020.

- Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Tổng công ty thép Việt Nam – CTCP, chi tiết xem tại đây.

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Tổng công ty thép Việt Nam – CTCP, chi tiết xem tại đây.

Trân trọng cảm ơn!

VNSTEEL