Triển khai nhiệm vụ công tác tuyên giáo, công tác dân vận 6 tháng cuối năm 2019

Trần Thị Hoa
03:42' PM-22, 22/07/2019
Triển khai nhiệm vụ công tác tuyên giáo, công tác dân vận 6 tháng cuối năm 2019

Ngày 16/7, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo và Ban Dân vận Đảng ủy Khối DNTW đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối dự và chỉ đạo Hội nghị.

Dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các Vụ, đơn vị chức năng của Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận Trung ương; lãnh đạo các Ban, đơn vị, Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, cán bộ Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận Đảng ủy Khối. Về phía các đảng ủy trực thuộc có các đồng chí Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, ủy viên ban thường vụ phụ trách và cán bộ theo dõi công tác tuyên giáo, công tác dân vận; đại diện Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn thanh niên.

Đồng chí Đoàn Thị Hồng Nga - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo và đồng chí Nguyễn Thị Tiếp - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Đảng ủy Khối, chủ trì Hội nghị.

Các đại biểu tham dự Hội nghị.
Các đại biểu tham dự Hội nghị.

6 tháng đầu năm 2019, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối và các ban/bộ phận tuyên giáo - truyền thông các đảng ủy trực thuộc đã tham mưu cấp ủy chỉ đạo thực hiện toàn diện, có hiệu quả các lĩnh vực công tác. Việc tuyên truyền, phổ biến, học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương được tổ chức chặt chẽ, chu đáo, mở rộng đối tượng, phù hợp với tình hình cụ thể của các doanh nghiệp, ngân hàng.

Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, các thông tin xấu, độc trong cán bộ, đảng viên. Công tác tuyên truyền đã bám sát định hướng, nội dung, hình thức phong phú, có tác dụng thiết thực và hiệu quả hơn; hình ảnh, thương hiệu của các doanh nghiệp, ngân hàng được nâng lên.

Việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã được tiến hành nghiêm túc, ngày càng có chiều sâu. Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối đã tham mưu ban hành Kế hoạch tuyên truyền, tổ chức các hoạt động 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019) và kỷ niệm 50 năm Ngày mất của Người (2/9/1969-2/9/2019); lựa chọn 11/38 bài viết, ảnh tiêu biểu tham gia triển lãm “Những tấm gương bình dị mà cao quý” trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tham mưu xây dựng Kế hoạch và triển khai các nội dung tổ chức Hội thảo khoa học “Noi gương Chủ tịch Hồ Chí Minh” do Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phối hợp với Đảng ủy Khối các Cơ quan Trung ương và Tạp chí Cộng sản tổ chức; tham mưu chỉ đạo 10 đảng ủy trực thuộc đăng ký nội dung chuyên đề tham luận Hội thảo.Chủ trì, tham gia Cuộc thi viết “Cán bộ, đảng viên khối thi đua các cơ quan đảng Trung ương học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” do Khối thi đua các Ban Đảng Trung ương tổ chức, đạt giải C tập thể, 02 cá nhân đồng tác giả đạt giải C, 01 cá nhân đạt giải Khuyến khích. Ban Tuyên giáo đã tham mưu lựa chọn 01 tập thể và 02 cá nhân tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/BCT đề nghị Thủ tướng Chính phủ khen thưởng.

Triển khai sâu rộng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ IV - năm 2019 đến từng chi bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và người lao động. Tiếp tục hoàn thiện và thực hiện có hiệu quả văn hóa doanh nghiệp.

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phát biểu tại Hội nghị.
Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo trong toàn Đảng bộ có tinh thần trách nhiệm cao, chủ động khắc phục khó khăn, tận tụy với công việc, góp phần ổn định tư tưởng, động viên cán bộ, đảng viên, người lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và công tác xây dựng Đảng. Thực hiện Quy định số 69-QĐ/TW ngày 13/02/2017 của Ban Bí thư, Hướng dẫn số 17-HD/BTCTW ngày 05/10/2018 của Ban Tổ chức Trung ương và Thông báo số 142-TB/ĐUK ngày 06/3/2019 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, đến nay đã có 17 ban tuyên giáo của các đảng ủy trực thuộc đã hợp nhất với các ban/đơn vị có chức năng, nhiệm vụ tương đồng của doanh nghiệp.

Về công tác dân vận, 6 tháng đầu năm 2019, Đảng ủy Khối tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các đảng ủy trực thuộc đẩy mạnh thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy chế, quy định của Trung ương, của Đảng ủy Khối về công tác dân vận và lãnh đạo các tổ chức chính trị-xã hội, thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở trong doanh nghiệp, đơn vị.

Bám sát nhiệm vụ chính trị của doanh nghiệp, đơn vị, các Đảng ủy trực thuộc đã triển khai thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với các phong trào thi đua yêu nước, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, làm lợi cho doanh nghiệp, đơn vị hàng tỷ đồng. Phân công cán bộ phụ trách, theo dõi công tác dân vận phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội trong doanh nghiệp nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, công nhân viên chức, người lao động; thực hiện tốt công tác tư tưởng, công tác dân vận trong quá trình sắp xếp lại lao động và giải quyết chế độ cho người lao động dôi dư; thực hiện “dân vận khéo” đối với nhân dân trên địa bàn hoạt động của doanh nghiệp, đơn vị; đẩy mạnh thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; xây dựng đội ngũ công nhân, doanh nhân của các doanh nghiệp, đơn vị trong Khối đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác dân vận trong tình hình mới.

Triển khai thực hiện “Năm dân vận chính quyền” 2019, các Đảng ủy trực thuộc đã lãnh đạo doanh nghiệp, đơn vị rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định nội bộ thuộc các lĩnh vực: Quy chế làm việc, Quy chế dân chủ ở cơ sở, Quy định về văn hóa doanh nghiệp, nội quy lao động... cho phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của doanh nghiệp, đơn vị trong tình hình mới.

Đồng chí Đoàn
Đồng chí Đoàn Thị Hồng Nga - Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

Các đảng ủy trực thuộc Đảng ủy Khối đã tập trung lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội trong doanh nghiệp, đơn vị vận động cán bộ, đảng viên, người lao động phát huy dân chủ, trí tuệ, trách nhiệm trong tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng doanh nghiệp, đồng thời tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước và phong trào thi đua “Dân vận khéo”, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực thi đua trong lao động sản xuất, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, đơn vị.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối ghi nhận, trong bối cảnh chung có nhiều thuận lợi nhưng cũng không ít khó khăn, đội ngũ cán bộ ngành tuyên giáo, dân vận của Đảng bộ Khối đã có nhiều cố gắng, nỗ lực triển khai thực hiện khối lượng công việc lớn, góp phần quan trọng hoàn thành công tác xây dựng đảng và nhiệm vụ chính trị trọng tâm trong 6 tháng đầu năm 2019, cụ thể: Tham mưu cấp ủy các cấp đổi mới hình thức quán triệt, triển khai, tuyên truyền, phổ biến, các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, pháp luật, chính sách của Nhà nước; quan tâm chỉ đạo xây dựng và triển khai chương trình hành động, góp phần nâng cao nhận thức, tăng cường sự thống nhất trong Đảng, sự phấn khởi, đồng thuận và tin tưởng của toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động, hình thành quyết tâm chính trị đưa nghị quyết của Đảng vào thực tiễn hoạt động của các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng, đơn vị trong Khối.

Tham mưu với cấp ủy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện toàn diện, đồng bộ các nhiệm vụ của công tác tuyên giáo, dân vận; định hướng, phát huy vai trò của các cơ quan truyền thông, báo chí, xuất bản của doanh nghiệp đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng đảng của đơn vị; góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thiếu chính xác về doanh nghiệp nhà nước.

Đồng chí
Đồng chí Nguyễn Thị Tiếp - Trưởng Ban Dân vận tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương.

Tích cực, chủ động tham mưu triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Công tác xây dựng, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên dư luận xã hội của ngành cũng đạt được nhiều kết quả tích cực. Triển khai xây dựng và tổ chức thực hiện văn hóa doanh nghiệp, văn hóa công sở, phong trào thi đua “Dân vận khéo”, thực hiện tốt “Quy chế dân chủ ở cơ sở”; Tổ chức tốt Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và tiếp tục đẩy mạnh Cuộc vận động trong toàn Đảng bộ Khối.

Lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức chính trị - xã hội trong doanh nghiệp, đơn vị quan tâm, chia sẻ với công nhân viên chức, người lao động trong quá trình tái cơ cấu doanh nghiệp; thực hiện chính sách hỗ trợ tốt nhất đối với người lao động khi thực hiện cơ cấu lại, sắp xếp, đổi mới, cổ phần hóa doanh nghiệp; tổ chức công đoàn trong doanh nghiệp phát huy quyền làm chủ của người lao động, động viên và tạo điều kiện cho người lao động tham gia quản lý doanh nghiệp, tham gia ý kiến xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh, quy chế, quy định của doanh nghiệp, đơn vị; giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách của người lao động. Công tác an sinh xã hội và thực hiện Nghị quyết 30a của Chính phủ được quan tâm triển khai thực hiện với tổng giá trị trên 320 tỷ đồng.

Toàn cảnh Hội nghị.
Toàn cảnh Hội nghị.

Nhấn mạnh, công tác tuyên giáo, dân vận của Ðảng trong 6 tháng cuối năm 2019 có nhiệm vụ rất quan trọng, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết nhiệm vụ công tác năm 2019 của Đảng ủy Khối, đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm đề nghị Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận Đảng ủy Khối cũng như các đảng ủy trực thuộc tập trung triển khai thực hiện một số nội dung sau:

Một là, tiếp tục chỉ đạo tổ chức tốt việc tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, triển khai, tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị kết luận của Trung ương (khóa XII) và của Đảng ủy Khối theo hướng: kịp thời, mở rộng đối tượng, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao chất lượng tài liệu. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Đảng. Triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Hai là, tuyên truyền sâu rộng, có trọng tâm, trọng điểm các ngày lễ lớn của đất nước trong năm 2019, đặc biệt là 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh nhằm khơi dậy truyền thống yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, tạo sự thống nhất ý chí và hành động trong các doanh nghiệp, đơn vị. Tổ chức các phong trào thi đua học tập và làm theo lời Bác, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu nghị quyết Đại hội đảng các cấp theo Kế hoạch số 53-KH/ĐUK, ngày 6/9/2018 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối. Tiếp tục nghiên cứu, tham mưu cho cấp ủy các cấp, triển khai thực hiện tốt hơn nữa Nghị quyết TW 9, khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước gắn với xây dựng văn hóa doanh nghiệp.

Ba là, thực hiện “Năm dân vận chính quyền” 2019; tham mưu rà soát xây dựng mới, sửa đổi bổ sung các quy chế, quy định bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động trong doanh nghiệp, đơn vị. Chú trọng công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo. Tham mưu cấp ủy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp chặt chẽ với các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở; tổ chức các hội nghị đối thoại, mở rộng các kênh đối thoại trực tiếp giữa người sử dụng lao động với người lao động, chỉ đạo giải quyết kịp thời những kiến nghị, vướng mắc của người lao động từ cơ sở...

Bốn là, nâng cao năng lực dự báo, kịp thời phát hiện những vấn đề mới nảy sinh, chủ động và thường xuyên phối hợp với các cơ quan chức năng nắm vững tình hình, diễn biến tâm trạng, tư tưởng cán bộ, đảng viên, người lao động, kịp thời giải quyết dứt điểm các vụ việc, không để bộc phát thành điểm nóng, bức xúc trong doanh nghiệp, đơn vị. Đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, đấu tranh chống "diễn biến hòa bình", ngăn chặn "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Xây dựng và phát triển mạnh mẽ lực lượng đấu tranh trên mặt trận này; chủ động, nhạy bén, sắc sảo, linh hoạt trong đấu tranh, ngăn chặn và triệt phá kịp thời mọi âm mưu chống phá của các thế lực thù địch; chủ động, kịp thời định hướng, cung cấp thông tin chính thống đến xã hội, nhất là trên không gian mạng, góp phần giữ vững an ninh chính trị.

Năm là, tiếp tục thực hiện tốt và tham mưu cấp ủy đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW gắn với Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Quy định số 08-Qđi/TW. Thực hiện có chất lượng, hiệu quả chuyên đề năm 2019 thực hiện Chỉ thị 05 - CT/TW “Về xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Sáu là, để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công cuộc đổi mới, hội nhập quốc tế, những đòi hỏi cấp thiết và lâu dài của nhiệm vụ chuyên môn, nhất là sau hợp nhất các cơ quan tham mưu, giúp việc của cấp ủy với cơ quan chuyên môn có chức năng, nhiệm vụ tương đồng của doanh nghiệp theo Quy định số 69-QĐ/TW của Ban Bí thư và Hướng dẫn số 17 của Ban Tổ chức Trung ương; các cấp ủy đảng cần phải củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo, dân vận theo hướng: tăng cường, nâng cao chất lượng, trình độ cả về công tác chuyên môn và công tác xây dựng đảng của doanh nghiệp./.

doanhnghieptrunguong.vn
Facebook
Tin mới cập nhật
Từ ngày 04 đến 06/12/2019, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp kỳ 41. Đồng chí ...
Ngành thép đang gặp nhiều khó khăn tại một số thị trường do các nước tiến hành các biện pháp ...
Giá thép cuộn cán nóng (HRC) tại thị trường Trung Quốc tăng trong tháng 11. Dự kiến ​​sản lượng HRC ...
Odey Asset Management đã kêu gọi giám sát chặt chẽ hơn thị trường quặng sắt ở châu Á và sự ...
Giá thép và quặng sắt tại thị trường Trung Quốc đã tăng lên nhờ các dữ liệu cho thấy hoạt ...
Sáng ngày 5/12/2019, Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP (VNSTEEL) đã công bố quyết định bổ nhiệm ông ...
Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP xin gửi tới toàn thể quý cổ đông bản công bố thông ...
BẢN QUYỀN TỔNG CÔNG TY THÉP VIỆT NAM - CTCP
Trưởng ban biên tập: Ông  Trịnh Khôi Nguyên - Phó Tổng giám đốc
Giấy phép số 279/GP-BC của Cục Báo chí - Bộ VHTT cấp ngày 12.09.2006
Trụ sở chính: 91 Láng Hạ, Q. Đống Đa, Hà Nội
ĐT: 84.4 3856 1767 Fax: 84.4 38561815
Văn phòng đại diện tại TP.Hồ Chí Minh: 56 Thủ Khoa Huân, Q. 1, TP. HCM
ĐT: 84.8 38291539 Fax: 84.8 38296301