Sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị tại Đảng bộ Khối DNTW

Trần Thị Hoa - Đảng ủy TCT
08:27' AM-14, 14/09/2018
Các đại biểu tham dự hội nghị
Các đại biểu tham dự hội nghị

Sáng 12/9, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã tổ chức Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và biểu dương khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác. Đồng chí Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương dự và chỉ đạo Hội nghị.

Cùng dự Hội nghị còn có các đồng chí: Võ Văn Dũng - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương; Nguyễn Thanh Bình - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương; đại diện các ban xây dựng đảng Trung ương.

Về phía Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, có đồng chí Phạm Viết Thanh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối, các đồng chí trong Ban Thường vụ, lãnh đạo các ban, đơn vị Đảng ủy Khối và đại biểu là lãnh đạo các đảng ủy các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng, đơn vị trong Khối cùng đại diện các tập thể và cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đồng chí Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đồng chí đại biểu được nghe đồng chí Phạm Tấn Công – Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phát biểu khai mạc hội nghị và trình bày báo cáo tóm tắt kết quả 2 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị trong Đảng bộ Khối DNTW.

Báo cáo nêu rõ, việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05 - CT/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" đã được Đảng ủy Khối và các cấp ủy, tổ chức đảng triển khai nghiêm túc, đảm bảo đúng tiến độ và ngày càng có chiều sâu các nội dung theo kế hoạch, hướng dẫn của Ban Bí thư và Ban Tuyên giáo Trung ương. Qua 2 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị đã đạt được những kết quả quan trọng, góp phần vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ về sản xuất kinh doanh và công tác xây dựng Đảng của từng đơn vị và của toàn Đảng bộ Khối. Chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên, vai trò lãnh đạo của Đảng được khẳng định, tạo tiền đề quan trọng để hoàn thành các chỉ tiêu cơ bản Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, trong đó rõ nét nhất là gắn việc thực hiện Chỉ thị 05 - CT/TW với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị tại Đảng bộ Khối DNTW cũng còn những hạn chế như: việc thực hiện Chỉ thị 05 gắn với các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo chưa được thường xuyên liên tục; công tác sơ kết đánh giá kết quả, tuyên truyền nhân rộng các gương tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác chưa được quan tâm đúng mức.....

Tại Hội nghị, Đảng bộ Khối doanh nghiệp Trung ương đã tổ chức tọa đàm với chủ đề "Học và làm theo Bác" với sự tham gia của GS.TS Hoàng Chí Bảo, chuyên gia cao cấp, nguyên thành viên Hội đồng Lý luận Trung ương cùng đại diện các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị.

Các đại biểu tham dự tọa đàm "Học và làm theo Bác" tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương ghi nhận những kết quả mà Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương đã đạt được trong 2 năm qua; biểu dương các tập thể và cá nhân xuất sắc tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thời gian qua. Đồng thời đồng chí cũng nhấn mạnh “Phải kiên trì vận dụng các phương pháp quản trị tiên tiến, kiểm soát nội bộ có hiệu quả trong việc phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, xung đột lợi ích; tình trạng cán bộ lãnh đạo, quản lý của doanh nghiệp nhà nước móc ngoặc với cán bộ, công chức nhà nước tiêu cực và khu vực kinh tế tư nhân để hình thành "nhóm lợi ích", "sân sau", lạm dụng chức vụ, quyền hạn thao túng hoạt động của doanh nghiệp, trục lợi cá nhân, tham nhũng, lãng phí, gây tổn hại cho Nhà nước và doanh nghiệp”

Đồng chí yêu cầu tiếp tục đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) vào sinh hoạt định kỳ của chi bộ. Thực hiện nghiêm Quy định về những điều đảng viên không được làm, Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, Quy định về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, Quy định về công tác kiểm tra của tổ chức đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, Quy định về giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên. Tiếp tục rà soát, hoàn thiện các chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp theo hướng sát chức năng, nhiệm vụ, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện và đánh giá việc thực hiện; xây dựng ý thức tự giác tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao trách nhiệm cá nhân, đổi mới lề lối, tác phong làm việc của cán bộ, đảng viên, góp phần xây dựng hoàn thiện nhân cách, phát triển con người theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác. Lấy kết quả phấn đấu làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chuẩn quan trọng để đánh giá, bình xét, phân loại đảng viên, tổ chức đảng hằng năm. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện các nghị quyết, Chỉ thị của Bộ Chính trị; qua đó, nghiên cứu, phát hiện những cách làm hay, thiết thực, hiệu quả để triển khai nhân rộng, đồng thời kịp thời chấn chỉnh những biểu hiện lệch lạc, hoặc thiếu quan tâm, triển khai hình thức. Kiên quyết xử lý theo đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với những cán bộ, đảng viên có sai phạm, tham nhũng, tiêu cực.

Đồng chí Phạm Viết Thanh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối DNTW phát động đợt thi đua học tập và làm theo Bác, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Võ Văn Thưởng, đồng chí Phạm Viết Thanh - Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương bày tỏ quyết tâm tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo vượt qua khó khăn, thách thức; quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên, người lao động trong Khối hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018; triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện các nghị quyết của Trung ương, nhất là nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên, những biểu hiện ”tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Đồng chí Võ Văn Thưởng và đồng chí Phạm Viết Thanh trao thưởng cho các tập thể xuất sắc tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW.

Tại Hội nghị này, đồng chí Phạm Viết Thanh - Bí thư Đảng ủy Khối đã tuyên bố phát động trong toàn Đảng bộ Khối đợt thi đua học tập và làm theo Bác, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020 với những nội dung chủ yếu: Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể, thiết thực; Thi đua hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu về công tác xây dựng Đảng, sản xuất, kinh doanh và tái cơ cấu được nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, nghị quyết đại hội đảng bộ Khối đề ra. Đợt thi đua được triển khai từ nay cho đến 19/5/2020, lập thành tích chào mừng đại hội Đảng các cấp.

Đ/c Lưu Đức Hải nhận Bằng khen của BTV Đảng ủy Khối DNTW

Nhân dịp này, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã khen thưởng 14 tập thể, 17 cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong 2 năm (2016-2017) thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đảng ủy Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP vinh dự có 01 đồng chí cá nhân được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối DNTW khen thưởng trong dịp này: Đồng chí Lưu Đức Hải – Bí thư Đoàn TN CTCP Thép VICASA-VNSTEEL

Facebook
Tin mới cập nhật
Vừa qua, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 1230/QĐ-BCT về việc áp dụng biện pháp chống lẩn ...
Trong 4 tháng đầu năm 2019, Việt Nam đã nhập khẩu gần 2 triệu tấn sắt thép các loại từ ...
Anh Bùi Văn Tuấn, quản đốc xưởng cốc của Nhà máy Cốc hóa (Công ty CP Gang Thép Thái Nguyên) ...
Đã có nhiều bài viết về phong cách của Bác Hồ: phong cách sống, phong cách làm việc, phong cách ...
Sáng 18/5, Hội nghị lần thứ 10, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII đã bế mạc, sau gần ...
Thực hiện tư tưởng Hồ Chí Minh và di huấn của Người về xây dựng một Đảng cách mạng luôn ...
Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) được dự báo sẽ mở ra ...
BẢN QUYỀN TỔNG CÔNG TY THÉP VIỆT NAM - CTCP
Trưởng ban biên tập: Ông  Trịnh Khôi Nguyên - Phó Tổng giám đốc
Giấy phép số 279/GP-BC của Cục Báo chí - Bộ VHTT cấp ngày 12.09.2006
Trụ sở chính: 91 Láng Hạ, Q. Đống Đa, Hà Nội
ĐT: 84.4 3856 1767 Fax: 84.4 38561815
Văn phòng đại diện tại TP.Hồ Chí Minh: 56 Thủ Khoa Huân, Q. 1, TP. HCM
ĐT: 84.8 38291539 Fax: 84.8 38296301