Giá thép tăng nhờ hoạt động sản xuất tại Trung Quốc mở rộng trong tháng 11/2019

T.N
09:45' AM-05, 05/12/2019