Thông báo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015.

Hoàng Ngọc Chiến
Thư ký TCTy

04:18' PM-23, 23/03/2015

Hội đồng quản trị Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP thông báo triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 như sau:

- Thời gian họp: Từ 7h30 đến 12h00 ngày 25 tháng 4 năm 2015

- Thời gian đón tiếp đại biểu: từ 7h30 đến 8h00

- Địa điểm: Trụ sở chính Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP, Số 91 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

- Điều kiện tham dự: Tất cả các cổ đông của Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP có tên trong danh sách chốt ngày 05/3/2015.

- Nội dung tại Đại hội:

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về thực hiện công tác năm 2014, Kế hoạch công tác năm 2015;

2. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về công tác quản lý của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc năm 2014; Báo cáo thẩm định của Ban Kiểm soát về Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2014;

3. Báo cáo kết quả tái cơ cấu Công ty mẹ - Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP theo Nghị quyết số 11/NQ-VNS ngày 25/4/2014 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.

4. Thông qua các Tờ trình của Hội đồng quản trị:

- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính 2014 đã được kiểm toán;

- Tờ trình về Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2015;

- Tờ trình về việc lựa chọn tổ chức kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015;

- Tờ trình về việc thông qua quỹ lương, thù lao Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát, Phó Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng năm 2015;

- Tờ trình về việc phê duyệt điều chỉnh Đề án tái cơ cấu Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP và việc giảm vốn Nhà nước tại Công ty mẹ - Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP;

- Tờ trình về việc dừng chủ trương sáp nhập Công ty cổ phần Thép tấm lá Thống Nhất vào Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP;

- Tờ trình về việc Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP theo Luật doanh nghiệp năm 2014 có hiệu lực từ ngày 01/07/2015 để trình Đại hội đồng cổ đông kỳ sau phê duyệt;

- Tờ trình chương trình an sinh xã hội năm 2015 của Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP.

5. Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP.

6. Một số nội dung khác.

- Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự theo mẫu gửi kèm giấy mời họp hoặc gửi thư, điện thoại, fax trước ngày 15/4/2015. Trong trường hợp không thể tham dự Đại hội, cổ đông có thể ủy quyền cho tổ chức/cá nhân khác đủ điều kiện dự họp thay (theo mẫu gửi kèm).

- Tài liệu họp Đại hội được công bố trên website: http:// www.vnsteel.vn từ ngày 31/3/2015.

- Mọi vướng mắc, quý cổ đông vui lòng liên hệ:

Ông Hoàng Ngọc Chiến - Thư ký Tổng Công ty

Điện thoại: 0912154732

Fax: 04. 38561815

Thông báo này thay cho Giấy mời họp trong trường hợp Quý Cổ đông chưa nhận được Giấy mời họp.

Trân trọng thông báo!

Các tài liệu liên quan:
1. Thông báo số 370/TB-VNS ngày 23/03/2015 Về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015, xem chi tiết tại đây.
2. Giấy mời số 371/GM-VNS ngày 23/03/2015 Về việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015, xem chi tiết tại đây.
3. Thư xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015, xem chi tiết tại đây.
4. Giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015, xem chi tiết tại đây.

VNSTEEL
Facebook
Tin mới cập nhật
Nhiều mặt hàng như sắt thép, máy móc, dụng cụ thể thao...của Việt Nam xuất khẩu sang Đức trong 4 ...
Với nhiều thành tích xuất sắc trong công tác, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa ...
5 năm qua, việc triển khai Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị 42 đã đạt được nhiều kết ...
Ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu Chứng khoán của Tổng công ty để ...
Thị trường thép Trung Quốc đang đối mặt với áp lực nguồn cung tương đối cao. Tuy nhiên, giá các ...
Thái Lan vừa công bố Bản dữ liệu trọng yếu trong vụ việc điều tra rà soát gia hạn biện ...
Trung Quốc vừa thông báo sẽ ngừng thực hiện kiểm tra hải quan bắt buộc đối với quặng sắt nhập ...
BẢN QUYỀN TỔNG CÔNG TY THÉP VIỆT NAM - CTCP
Trưởng ban biên tập: Ông  Trịnh Khôi Nguyên - Phó Tổng giám đốc
Giấy phép số 279/GP-BC của Cục Báo chí - Bộ VHTT cấp ngày 12.09.2006
Trụ sở chính: 91 Láng Hạ, Q. Đống Đa, Hà Nội
ĐT: 84.4 3856 1767 Fax: 84.4 38561815
Văn phòng đại diện tại TP.Hồ Chí Minh: 56 Thủ Khoa Huân, Q. 1, TP. HCM
ĐT: 84.8 38291539 Fax: 84.8 38296301