Tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Nguyễn Hoàng Việt
10:26' PM-07, 07/05/2021

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP (VNSTEEL) sẽ được tổ chức vào hồi 7h30 ngày 28/5/2021 tại Trụ sở chính Tổng công ty số 91 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội.

Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP (VNSTEEL) xin gửi tới toàn thể quý cổ đông các tài liệu liên quan:

1. Thông báo họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021(Thông báo cũ)

Đề nghị Quý cổ đông xem thông báo mới về thời gian và hình thức tổ chức ĐHCĐ năm 2021 của VNSTEEL.

2. Giấy mời Đại hội cổ đông 2021

3. Chương trình họp ĐHĐCĐ

4. Nội quy ĐHCĐ

5. Quy chế làm việc của Đại hội

6. Báo cáo của HĐQT Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

7. Báo cáo của BKS Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

8. Báo cáo định hướng công tác Tái cơ cấu của Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP giai đoạn 2021-2026

9. Tờ trình về việc thông qua BCTC năm 2020 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận sau thuế

10. Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021

11. Tờ trình về việc sửa đổi quy chế hoạt động BKS Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP

12. Tờ trình về việc dừng thực hiện Đề án Tái cấu trúc giai đoạn 2015-2016 và 2016-2020

13. Tờ trình về tiền lương, thù lao thực hiện năm 2020 và KH năm 2021 của HĐQT, BKS

14. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị của Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP

15. Tờ trình về việc thông qua Kế hoạch SXKD năm 2021 và định hướng giai đoạn 2021-2026

16. Tờ trinh về việc bầu thành viên HĐQT Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP nhiệm kỳ 2021 - 2026

17. Tờ trinh về việc bầu thành viên BKS Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP nhiệm kỳ 2021 - 2026

18. Quy chế bầu Thành viên HĐQT và Thành viên BKS nhiệm kỳ 2021 - 2026

19. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 (Dự thảo)

20. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung quy chế hoạt động của HĐQT

21. Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP

22. Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán (BCTC riênghợp nhất)

VNSTEEL

Facebook
Tin mới cập nhật
Sáng 16/8, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với các tổ ...
Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP (VNSTEEL) tiếp tục ủng hộ 01 tỷ đồng cho công tác phòng ...
Lượng quặng nhập khẩu của Trung Quốc trong tháng 8 tăng trở lại sau 5 tháng giảm liên tiếp. Mặc ...
Sản xuất thép và cứu người, thật không ai ngờ lại có thể có một dấu gạch nối duyên nợ ...
Ngay sau khi Công đoàn Công Thương Việt Nam có văn bản hướng dẫn về việc hỗ trợ bữa ăn ...
Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam kêu gọi “Mỗi công đoàn cơ sở là một pháo ...
Guinea sở hữu trữ lượng quặng sắt và quặng bauxit hàng đầu thế giới, có liên kết mật thiết với ...
BẢN QUYỀN TỔNG CÔNG TY THÉP VIỆT NAM - CTCP
Trưởng ban biên tập: Ông Phạm Công Thảo - Phó Tổng giám đốc
Giấy phép số 279/GP-BC của Cục Báo chí - Bộ VHTT cấp ngày 12.09.2006
Trụ sở chính: 91 Láng Hạ, Q. Đống Đa, Hà Nội
ĐT: 84.024 3856 1767 Fax: 84.024 38561815
         Văn phòng đại diện tại TP.Hồ Chí Minh: 56 Thủ Khoa Huân, Q. 1, TP. HCM
                            ĐT: 84.028 38291539 Fax: 84.028 38296301